Archive for the 'Hadits' Category

Kedudukan Hadits Talqin Setelah Dikubur

Bagaimana kedudukan hadits yang biasa dijadikan argumen untuk mengamalkan talqin terhadap mayat yang telah dikubur? Kita lihat bagaimana para ulama dan huffadz berpendapat.
Lanjutkan membaca ‘Kedudukan Hadits Talqin Setelah Dikubur’

Dibolehkan Mengatakan Fulan Syahid

Hukum mengatakan, si Fulan syahid, masih jadi pro kontra di kalangan umat Islam. Sebagian mengatakan bahwa ucapan demikian dilarang, mereka yang berpendapat demikian merujuk Shahih Bukhari, yang menyebutkan “Bab La Yaqul Fulan Syahid”, Bab Tidak Dikatakan Kepada Fulan Syahid”, yang di dalamnya menyebut khutbah Umar bin Al Khattab Lanjutkan membaca ‘Dibolehkan Mengatakan Fulan Syahid’

Huffadz yang Menshahihkan Hadist Qunut Shubuh

“Sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi wasalam melakukan qunut selama satu bulan, melakukan doa untuk para sahabat beliau di Bi’r Ma’unah, lalu beliau meninggalkannya, akan tetapi qunut waktu shubuh, maka beliau masih melakukan hingga wafat” Lanjutkan membaca ‘Huffadz yang Menshahihkan Hadist Qunut Shubuh’

Dalil Mengusap Wajah Setelah Berdoa

Hadits Mengusap Wajah yang Derajatnya Hasan, Menguatkan Hadits Lain

Hadits1. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhu ia berakata: Rasulullah shalallahu alaihu wa salam telah bersabda: “Jika engkau berdoa kepada Allah meka berdoalah dengan telapak tangan, dan jangan berdoa dengan punggung tangan. Jika telah selesai, maka usaplah wajahmu dengan keduanya”. Lanjutkan membaca ‘Dalil Mengusap Wajah Setelah Berdoa’

Dalil Hadits Mengamini Doa dan Kedudukannya

Dari Habib bin Maslamah Al Fihri, ia mengatakan, “aku telah mendengar Rasulullah shalallahu alaihi wasalam bersabda:”Tidak berkumpul sebuah kaum muslim, berdoa sebagian dari mereka dan mengamini sebagian yang lain, kecuali Allah Ta’ala menjawab doa mereka” Lanjutkan membaca ‘Dalil Hadits Mengamini Doa dan Kedudukannya’