Arsip untuk Juni, 2011

Imam As Syafi’i dan Para Sufi

Di beberapa tempat, Imam As Syafi’i telah memberi penilaian terhadap para sufi. Yang sering dinukil dari perkataan beliau mengenai sufi bersumber dari Manaqib Al Imam As Syafi’i yang ditulis oleh Imam Al Baihaqi. Lanjutkan membaca ‘Imam As Syafi’i dan Para Sufi’