Arsip untuk Maret, 2010

Maksud Pelarangan Taqlid Imam As Syafi’i

Pihak yang tidak membolehkan bermadzhab pada satu madzhab atau bertaqlid pada satu madzhab, biasanya berargumen dengan perkataan Imam As Syafi’i yang disebutkan Imam Al Muzani di awal Al Mukhtasar, yang manyatakan bahwa Imam As Syafi’i melarang siapa saja untuk taklid terhadap beliau atau terhadap selain beliau. (Lihat Mukhtashar Al Muzani, hal. 1).

Lanjutkan membaca ‘Maksud Pelarangan Taqlid Imam As Syafi’i’